Warning: Declaration of All_in_One_SEO_Pack::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL) should be compatible with All_in_One_SEO_Pack_Module::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL, $post = NULL) in D:\WEB\blogs\zekeriyamulbay\blog\wp-content\plugins\all-in-one-seo-pack\aioseop_class.php on line 12
Sosyal Üretim (Crowdsourcing) İle İş Değeri Oluşturmak için 5 Yol | Kalabalığın Gücü
Skip to content

19 Ocak 2012

Sosyal Üretim (Crowdsourcing) İle İş Değeri Oluşturmak için 5 Yol

Sosyal Üretim’in akıllı bir şekilde kullanılması şirketlerin, kar amacı gütmeyen kuruluşların ve devletlerin hedeflerine ulaşmaları için birçok fayda sunmaktadır.

Bu yazı Getting Results From Crowds’ un 3. bölümünden alıntıdır.

 

Kalabalığı Kullanmanın İş Değeri

Tarih boyunca şirketlerin başarabildikleri kendi içsel kaynakları ve çekebildikleri dış kaynakların kapsamlarıyla sınırlanmıştır. Sosyal üretim, yetenek ve kapasite havuzuna kolay erişim sağlayarak, firmalar için muazzam bir değer oluşturma potansiyeline sahiptir. Kalabalığı çekebilme kabiliyetine ve yeterliliğine sahip bu tip organizasyonlar; sadece kendi iç kaynaklarını kullanan geleneksel firmalara göre,  kalabalığın çıkartabildiği en iyi fikre ulaşabilme gibi, birçok önemli avantaja sahiptirler.

Kalabalığı kullanmanın birçok potansiyel yararı olmasına rağmen organizasyonlar için en fazla değer sağlayan 5 çıktı aşağıda sıralanmıştır:

 

Esneklik Artışı

Kalabalığı kullanmanın en büyük getirisin isteğe bağlı kullanılabilir olmasıdır. Yani sıfırdan oldukça üst seviyedeki taleplere kadar rahatlıkla ölçeklenebilir. Özellikle küçük ölçekli firmalar için kalabalığı kullanmak, bir fonksiyon için tam zamanlı işgücü gerekmediğinde, belirli bir pozisyon için işe alım yapmayacakları veya bu pozisyonun geleceği hakkında düşünmelerine gerek olmadığı anlamına gelmektedir.

Ayrıca kalabalık girişimcilikte veya firmanın yeni yatırımlarında da oldukça önemlidir. Bu organizasyonlar projelerini hayata geçirebilmek için kalabalıkları istedikleri gibi kullanabilirler. Eğer bu kullanım işe yaramazsa projeyi kolayca sonlandırabilirler. Fakat proje işe yaradığında arkalarına operasyonlarını son hızla büyütecek bir güç almış olurlar.

 

Yeteneklere ve Fikirlere Ulaşma

Dünyadaki bilinen en geniş organizasyonlarda bile ihtiyaç duyulan yeteneklerin tamamı şirket içinden karşılanamaz. Kalabalıkları kullanmak ise, bazılar isteklerinize mükemmel bir şekilde uyan, geniş küresel yetenek havuzuna erişim imkânı sağlar. Sosyal Üretim’den beklenildiğinin tersine bu havuzdan yararlanma her zaman daha ekonomik olmayabilir fakat şu anda şirketler için yeteneklerin kullanımı daha önce hiç olmadığı kadar olanaklı.

Sosyal Üretim’in ilkelerinden bir tanesi de piyasa mekanizmalarının isteklerin ve çözümlerinin eşleştirebilmesine yardımcı olabileceğidir. Şirketlerin oldukça belirgin çözümler aradığı yerler olan dağıtılmış inovasyon (açık inovasyon) sitelerine gönderilen ve kazanan çözümlerin büyük bir çoğunluğu çözüm hakkında daha önce güçlü bir fikri olan kişiler tarafından gönderilmektedir. İhtiyacınız olan fikirler büyük ihtimalle piyasada mevcut ve artık onlara ulaşmak için kullanacağınız mekanizmaya sahipsiniz.

 

Maliyet Azaltımı:

Kalabalığı kullanarak maliyeti düşürecek birçok yöntem mevcuttur. Bu yollardan bazıları; pahalı profesyonel servis firmalarının yerine düşük maliyetleri servis sunucularının kullanılması, yüksek maliyetli çalışanların yapmaması gereken düşük seviyeli işlerin kalabalığa yaptırtılması veya ürün gelişimi ve yenilik işlemlerinde kalabalıktan destek alınması sayılabilir.

Bazı durumlarda bu tür maliyet azaltımları oldukça önemli olabilir. Fakat unutulmaması gereken nokta kalabalıklara ulaşmanın da bir maliyet yükleyebileceğidir. Burada vurgulandığı üzere, sadece maliyet azaltımı üzerine eğilerek en iyi sonuca ulaşmak pek olası gözükmüyor.

 

Yeteneği Arttırma

Çoğu durum için firmalar, kalabalığa erişim olmadan çalışması olanaksız olan yetenek mekanizmaları kurabilir veya bu tarz girişimleri üstlenebilir. Bu mekanizmalara uzman havuzu gerektiren işlemler örnek olarak verilebilir. Mikro görevler ise daha önce mümkün olmayan işlemlerin kalabalığa devrinin önünü açmıştır.

Ayrıca crowdfunding (kalabalık tarafından fonlama), klasik bağış mekanizmaları tarafından finanse edilmesi mümkün olmayan girişimlere destek olabilmektedir.

 

Pazara Girişi Hızlandırma

Yeni ürün ve hizmetlerin pazara daha hızlı sürülmesi için şirketler üzerindeki baskı arttıkça, sosyal üretim’ in ürün geliştirme için şirketlerin ihtiyaç duyduğu kaynaklara olan desteği de artıyor. Bu imkânlar, muazzam sayıda yönetimsel ve pazarlama işlevlerinde olduğu gibi, hem ürün gelişimi hem de proje yönetim fonksiyonlarına uygulanabilmektedir.

Kalabalıklarla ilgili işlem maliyetlerinin üst limiti kaynakların ne kadar sürede projeler dönüşeceğini etkiliyor. Kalabalığın kullanmanın ve onlarla ilişkide olmanın deneyimine sahip firmalar ise proje teslimlerini sıklıkla daha hızlı gerçekleştiriyorlar.

 

Kaynakhttp://rossdawsonblog.com/weblog/archives/2012/01/5-important-ways-in-which-crowdsourcing-creates-business-value.html

Share your thoughts, post a comment.

You must be logged in to post a comment.