Warning: Declaration of All_in_One_SEO_Pack::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL) should be compatible with All_in_One_SEO_Pack_Module::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL, $post = NULL) in D:\WEB\blogs\zekeriyamulbay\blog\wp-content\plugins\all-in-one-seo-pack\aioseop_class.php on line 12
Eğitimde Oyunlaştırma & Oyun Tabanlı Öğrenme | Kalabalığın Gücü
Skip to content

19 Ocak 2012

Eğitimde Oyunlaştırma & Oyun Tabanlı Öğrenme

Eğitim alanında oyunlar ve öğrenme konuları üzerinde tartışmalar devam ederken bu konuların terminolojilerini açıklığa kavuşturalım. Bu tartışmanın tarafları aynı dili konuştuklarını düşünebilirler fakat bu kesin bir olgu değildir. Konu üzerine birçok blog, makale ve kaynak okuyan Andrew Miller konu eğitimde oyunlaştırma ve oyun tabanlı öğretime geldiğinde her iki konunun aşırı basitleştirilmesinin yanında netlik eksikliği olduğunu fark etmiş.

 

Oyunlaştırma kullanıcı bağlılığı oluşturmak ve problem çözmek için oyun ruhunu ve mekaniklerini kullanma sürecidir. Buradaki anahtar faktör oyunlaştırmanın bir süreç olduğudur.  Oyun olmayan bir şeyi alır ve “oyun” yaparsın. Eğitimde oyunlaştırma tam olarak; teşviklerden, anlık geri bildirimlerden, ödüllerden vs. oyun mekaniklerini çekerek sınıf eğitimi için kullanmasıdır. Oyunlaştırma, eğitimin tamamını gözden geçirme gereği duymaktadır. Gerçekten oyunlaştırılmış sınıfa bir kez gittiğinizde sistemiz tamamını göremezsiniz. Belki özel bir mini sınav ile karşılaşabilirsiniz ama eğitsel sürecin tamamı ile asla. Bu konuya verilebilecek ilk örnek Quest2Learn’ dir. NYC’ deki bir okul eğitim yapısının tamamını birimlere bölerek oyunlaştırmıştır. En üst seviye ve maceralardan avatar ve teşviklere kadar bütün eğitim süreci bir oyundur.

 

Oyun Tabanlı Öğrenme (GBL=Game Based Learning) öğrenme çıktılarının tanımlandığı uygulamaları içeren bir oyun alt konusudur. GBL öğrenilmesi gereken içerik ile oyun deneyimini dengede tutmayı hedefler. Oyunlaştırma ile GBL’ yi yan yana koyunca işler karışmaya başlar. GBL sınıf ortamında oyunları kullanmaktadır. Bunlara örnek olarak  iCivics ve TimeZ Attack gibi net öğrenme hedefleri olan oyunları gösterebiliriz. Oyun tabanlı öğrenme araçları olarak yüksek teknolojiye dayalı oyunlar kullanılacağı gibi sadece kalem ve kağıttan üretilen basit oyunlar da kullanılabilir.

Oyunlaştırma ve GBL çoğu zaman birbiriyle çakışır. Oyunlaştırma sınıflarında, ilgili ünite boyunca, küçük oyunlardan faydalanabilir. Örneğin, yönetici seviyesi için öğrencinin yeteneğini arttırmayı hedefleyen geniş konunun bir bileşeni için iCivics oyunu kullanılabilir. Aslında yoğun oyunlaştırma üniteleri oluşturmanız, büyük çaplı oyun geliştirmeniz anlamına gelmektedir. Gördüğümüz; GBL’nin eğitim sisteminin küçük bir bileşeni ya da tanımlayıcısı olabileceğidir. Diğer taraftan oyunlaştırma bütün eğitim modelinin oyun veya benzeri bir sisteme dönüştürülmesini ifade eder.

Hem eğitimde oyunlaştırmanın hem de oyun tabanlı öğrenmenin hedeflediği kavram aynıdır; öğrenci bağlılığı. Her iki tip öğrenme de öğrencilerin çağımıza uygun beceriler geliştirmesini ve ciddi meseleler üzerinde çabalamalarını gerekli görür.  Sınıfınızda hangi modeli uyguluyor olursanız olun, özellikle daha önce öğrenmeye odaklanamamış öğrenciler için, onları başarıya yönlendirecek bir fırsat sunmuş oluyorsunuz.

Andrew Miller (@betamiller on Twitter)

Kaynak: http://gamification.co/2012/01/13/gamification-vs-game-based-learning-in-education/

 

Share your thoughts, post a comment.

You must be logged in to post a comment.