Warning: Declaration of All_in_One_SEO_Pack::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL) should be compatible with All_in_One_SEO_Pack_Module::get_current_options($opts = Array, $location = NULL, $defaults = NULL, $post = NULL) in D:\WEB\blogs\zekeriyamulbay\blog\wp-content\plugins\all-in-one-seo-pack\aioseop_class.php on line 12
Oyunlaştırmanın 3 Disiplini | Kalabalığın Gücü
Skip to content

9 Ocak 2012

Oyunlaştırmanın 3 Disiplini

Oyunlaştırma gibi yeni tasarım disiplinlerinin ortaya çıkmasında, endüstriye ait bilgi havuzuna katkıda bulunan, birçok başarı ve yenilgi yer almaktadır. Bazı önemli istisnalar bir yana koyarsak, oyunlaştırma 2010 yılında agresif bir şekilde kendisini gözler önüne çıkardı.

Oyunlaştırma 2010 yılında birden bilinir hale gelmesine rağmen geçmişi biraz daha eskilere dayanmaktadır. Bir başka değişle 2010 yılını birçok disiplinin on yıllarca tekrar eden çapraz çalışmalarının doruk noktasına ulaştığı yıl olarak tanımlayabiliriz.

Oyunlaştırma konusundaki bugünkü tartışmalarda kullandığımız aksiyomlar orijinal olabilir fakat bu duruma gelmeleri kendilerinden önce gelen bilgi ve disiplinlerle desteklendiği içindir. Bir adım geriye gelip oyunlaştırmayı etkileyen temel disiplinlere göz atmazsak birçok şeyi gözden kaçırmış olacağız. İşte müşteriler için kullanılacak oyunlaştırma kavramının içerdiği 3 alan:

Oyunlaştırma bu 3 alanı da aynı anda kullanmak gibi bir sınırlama getirmiyor fakat, doğru hedefe ulaşmak adına, her üç alandaki en doğru araçlardan faydalanmak istiyor. Bu disiplinleri ve disiplinlerin sunduğu araçları sentezlenmesi,oluşturacağımız kavramı daha güçlü kılacaktır.

Yukarıdaki disiplinlerin faydalarına örnek vermek gerekirse; tek başına sadakat programları arttırımlı eylemlerde oldukça işe yararlar. Oyun dizaynı insanların bir ekosistem içerisinde birbirleriyle olan etkileşimine sistematik bir bakış açısı getirir. Davranışsal iktisadın bize yardım ettiği yer ise müşterilerimizin bazı caydırıcı ve teşvik edici değişimlere karşı ne tepki verdiği konusudur. Fakat her bir disiplinin, kendine has avantajlarının yanında, birlikte kullanılmalarının doğuracağı bir takım çakışmalar olabilecektir. Örneğin sadakat programları uzun döneme yayılmaya eğilimli iken, oyunların belirlenmiş bir bitiş noktaları bulunmaktadır.

The Gamification Blog‘ un izniyle çevrilmiştir: Kaynak.

Share your thoughts, post a comment.

You must be logged in to post a comment.